Użyj kontrolek na zdjęciach, aby zobaczyć różnice między stanem historycznym (1936 r.) a obecnym (2014 r.).

Powyżej: widok na kompleks magazynowy od zachodu, znad terenu dzisiejszej Elektrociepłowni Białystok S.A.

Powyżej: widok na kompleks magazynowy ze wschodu, z okolic dworca Białystok Fabryczny (dawniej Białystok Poleski)

Powyżej: widok na kompleks magazynowy od południowego wschodu, znad ul. Poleskiej (centrum miasta po prawej)

Powyżej: widok na kompleks powojskowy od strony zachodniej, ul. Wasilkowska w głębi ujęcia (u góry)

Powyżej: widok na kompleks magazynowy z północnego zachodu, po lewej dworzec Białystok Fabryczny i osiedle Wygoda

Powyżej: widok kompleksu magazynowego od strony północno-wschodniej, ul. Węglowa po prawej wzdłuż magazynów

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported. Za treść publikacji w całości odpowiada Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie oraz autorzy. Poglądy w niej zawarte nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Muzeum Historii Polski ani innych instytucji publicznych zaangażowanych w realizację projektu "Węglowa – miejsce z duszą"