O projekcie

Pozytywna tendencja adaptowania przestrzeni powojskowych i poprzemysłowych na obiekty użyteczności publicznej nie zawsze wiąże się z upamiętnianiem historii miejsca. Przeciwnie – nowa użyteczność wprowadza nową jakość, często radykalnie odcinającą się od przeszłości (np. dawna synagoga przebudowana w Białymstoku na biurowiec). Tymczasem każda przestrzeń – to indywidualna historia – miejsca w rozwoju miasta, losów ludzi.

Teren przy ul. Węglowej w Białymstoku, obejmujący 9 ha przedwojennej bocznicy kolejowej i magazynów wojskowych, pomimo zlokalizowania w nim największych aktywności kulturalnych miasta – pozostaje przestrzenią nieznaną. Przyczyny tego należy upatrywać w wieloletnim utajnieniu wojskowych obiektów, ale też w braku opieki konserwatorskiej nad tym jedynym w swoim rodzaju kompleksem w centrum miasta, którego wojskowe użytkowanie sięga czasów carskich, obejmuje historię wojskową niepodległej Rzeczpospolitej, czasy Ludowego Wojska Polskiego, aż po dzisiejsze użytkowanie. Projekt polega na odkryciu i upublicznieniu historycznej tożsamości tej najważniejszej dla dzisiejszej kultury miejskiej Białegostoku przestrzeni, przez wykonanie niezrealizowanych dotąd badań historycznych dotyczących terenów składnicy wojskowej przy ul. Węglowej (kwerenda, badania terenowe) zakończonych wydaniem wydawnictwa popularyzatorskiego, a także stworzenie multimedialnych, wielowątkowych materiałów edukacyjnych, odpowiadających współczesnemu dynamicznemu, kreatywnemu życiu Węglowej.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported. Za treść publikacji w całości odpowiada Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie oraz autorzy. Poglądy w niej zawarte nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Muzeum Historii Polski ani innych instytucji publicznych zaangażowanych w realizację projektu "Węglowa – miejsce z duszą"